Politikat e privatësisë

Kjo politikë e privatësisë zbatohet për të gjitha informacionet e identifikueshme personale (“Të dhënat personale”) që mbledhim dhe përpunojmë. Ajo mbulon te dhënat që ne mbledhim dhe si i përdorim, zbulojmë, transferojmë dhe ruajmë të dhënat personale si dhe të drejtat tuaja për këtë informacion. Ne e vlerësojmë privatësinë tuaj dhe I kushtojmë kujdesin e duhur përpunimit dhe mbrojtjes së të Dhënave Personale. Ne ju rekomandojmë të lexoni me kujdes këtë njoftim.

Ne përpunojmë të Dhënat Personale përmes faqes së internetit ne shgjsh.al dhe ne aplikacionin platforma e komunikimit. Duke përdorur vullnetarisht faqet dhe shërbimet e  “platforma e komunikimit” , ju tregoni pëlqimin tuaj ndaj kësaj Politike të Privatësisë dhe marrëveshjes për t’u pajtuar me kushtet e saj.

Kush jemi ne

Shërbimet e shgjsh.al dhe platformës se komunikimit  ofrohen nga Shoqata e Gjeodeteve e krijuar sipas ligjeve të Shqipërisë.

Ju mund të parashtroni pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, privatësinë dhe çështjet e sigurisë ose na kontaktoni për arsye të tjera nëpërmjet shoqatagjeodeteve@gmail.com. Gjithashtu, ju mund të na telefononi në +355 69 20 69499

Qëllimi

Fushëveprimi i kësaj Politike Privatësie përfshin mbledhjen e të Dhënave Personale përmes:

 • faqes së internetit të disponueshme në www.shgjsh.al, dhe ndërfaqeve të saj
 • faqet tona të medias sociale të vendosura në [përfshijnë URL-të për të gjitha faqet e mediave sociale të kompanisë sonë në Twitter, Facebook, Instagram, etj.] (Kolektivisht, “Faqet e Mediave Sociale” tona); dhe
 • Mesazhet me email dhe sondazhet e formatuara në HTML që ne dërgojmë tek ju dhe që lidhen me këtë Politikë të Privatësisë;

dhe zbatohet për të gjithë vizitorët / përdoruesit e faqeve dhe shërbimeve të shgjsh.al dhe faqet sociale të mediave tona.

Të Dhënat Personale

Ju mund të vizitoni shgjsh.al në mënyrë anonime, pa na treguar se kush jeni dhe pa zbuluar ndonjë informacion për veten tuaj. Ka raste, sidoqoftë, kur ne mund të kemi nevojë për disa të dhëna personale nga ju.

Ju mund të zgjidhni të na jepni të Dhënat Personale (si emri juaj, adresa e postës elektronike dhe emri i kompanisë) përmes platformës se komunikimit ne shgjsh.al kur zgjidhni të regjistroheni në shoqate në mënyrë që të përdorni produktet tona. Kur ju jepni të Dhënat Personale në mënyrë që të regjistroheni në shoqate, të Dhënat Personale do të përdoren për t’ju siguruar qasje në produktet, shërbimet, përmbajtjen dhe / ose informacionin e kërkuar. Gjithashtu mund t’i përdorim të dhënat personale për të na ndihmuar të kuptojmë se kush përdor produkte dhe shërbime, për t’ju ndihmuar dhe për të optimizuar përdorimin e platformës se komunikimit.  

Si i mbledhim të Dhënat Personale

Ne mund të mbledhim të dhënat tuaja personale:

 • Kur na kontaktoni me pyetjet tuaja, komentet, idetë, ankesat ose komunikoni me shgjsh.al: mund të mbledhim informacione të ndryshme, varësisht nga mënyra me të cilën na kontaktoni (p.sh. nëse na dërgoni një email, do të marrim adresën tuaj të postës elektronike) dhe arsyeja për të na kontaktuar. Sidoqoftë, ne do të mbledhim të dhënat tuaja të kontaktit për t’u përgjigjur dhe për të komunikuar më tej me ju.
 • Kur na vizitoni, shgjsh.al gjithashtu mund të mbledhë të dhëna të caktuara nga kompjuteri dhe lidhja e internetit, duke përfshirë adresën IP të kompjuterit tuaj, datën dhe kohën kur keni hyrë në faqet tona të internetit, adresën e internetit të faqeve të internetit nga të cilat ju lidheni me shgjsh.al, pajisja që po përdorni (si laptop, tablet apo mobile) dhe lëvizjet dhe preferencat tuaja në faqet e shgjsh.al.
 • Kur të regjistroheni për të përdorur Platformën e komunikimit ne shgjsh.al: Ne do të mbledhim statistikat dhe analitikat e Përdorimit të Platformës që përbëhen nga të Dhënat Personale (si emri, kompania, certifikimi, aktivitetet e platformës).
 • Nga burime të tjera: mund të marrim të dhëna personale nga burime të tjera, partnerët e marketingut, platformat e mediave sociale, partnerët e blerjes së talenteve, bashkëpunëtorët dhe miqtë tuaj, si dhe nga palë të treta. Ne gjithashtu mund të marrim të dhëna nga burime publike në dispozicion përmes shërbimeve të pasurimit të të dhënave.
 • Jashtë linje(offline): mund të mbledhim të Dhënat Personale për ju offline, si kur merrni pjesë në një nga ngjarjet tona ose vizitoni ambientet tona ekspozuese, ose telefononi përfaqësuesit e shërbimit tonë të klientit.

Nëse dorëzoni ndonjë të Dhënë Personale për lidhje me njerëz të tjerë në lidhje me shërbimet tona ose blerjen e talenteve, përfaqësoni dhe keni autoritetin për ta bërë këtë dhe na lejoni të përdorim informacionin në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë.

Informacioni statistikor

Ne mbledhim informacion nga vizitat në faqet e shgjsh.al për të na ndihmuar të ofrojmë një shërbim /eksperiencë më të mirë, dhe të bëjmë përdorimin e shgjsh.al  sa më miqësor dhe efikas. Për shembull, ne mbajmë gjurmët e domain-eve nga të cilat njerëzit vizitojnë dhe ne gjithashtu masim aktivitetin e vizitorëve në faqet e shgjsh.al. Megjithatë, kur e bëjmë këtë, ne e bëjmë në mënyra që e mbajnë informacionin anonim. shgjsh.al mund të përdorë këto të dhëna për të analizuar tendencat dhe statistikat dhe për të na ndihmuar të sigurojmë një përvojë dhe shërbim më të mirë për përdoruesit. Asnjë nga informacionet e përshkruara në këtë paragraf nuk shqyrtohet në nivel individual.

Lidhje me faqet e tjera të internetit

Faqja shgjsh.al mund të përmbajnë lidhje me faqet e tjera të internetit. shgjsh.al nuk është përgjegjës për praktikat e privatësisë ose përmbajtjen e faqeve të tjera. Lidhjet nga faqet e shgjsh.al në faqet e tjera të internetit nuk nënkuptojnë që shgjsh.al miraton ose ka shqyrtuar faqet e internetit të palës së tretë. Ne sugjerojmë të kontaktoni drejtpërdrejt operatorët e atyre faqeve të internetit për informacion mbi politikat e tyre të privatësisë.

Analiza e përdorimit të platformës

Ne mbledhim informacion nga vizitat në Platformën shgjsh.al për të na ndihmuar ne dhe anëtarët tanë të komunitetit, zhvilluesit dhe klientët për të ofruar një eksperiencë dhe shërbim më të mirë. Kjo analizë, statistika dhe të dhëna të tjera të krijuara nga përdorimi juaj i Platformës shgjsh.al mund të zbulohen nga anëtarët e ekipit tuaj.

Përdorimi i të Dhënave Personale

Ne përdorim të dhënat personale vetëm kur lejohemi nga ligji dhe vetëm për arsyet që i kemi mbledhur. Më së shpeshti, arsyet janë kryerja e një kontrate me ju ose me punëdhënësin tuaj, pëlqimin që na keni dhënë, kur është e nevojshme për interesat tona legjitime (dhe interesat dhe të drejtat tuaja nuk i anashkalojnë tonat) dhe kur duhet, në përputhje me detyrimet ligjore ose rregullatore.

Ne mund t’i përdorim të dhënat personale:

• Të identifikoheni në faqet e shgjsh.al;

• Të menaxhojmë marrëdhëniet tona me ju, si regjistrimi juaj në faqet tona ose si klient;

• T’ju ofrojë produktet dhe shërbimet që keni kërkuar;

• T’ju përgjigjemi pyetjeve tuaja dhe të plotësojmë kërkesat tuaja;

• Të dërgojmë informacione administrative, të tilla si shërbimet dhe ndryshimet në termat, kushtet dhe politikat tona;

• T’ju lejojë të dërgoni mesazhe në lidhjet tuaja nëpërmjet shërbimeve;

• Të dërgojmë komunikime marketingu që mund të jenë relevante për ju;

• Për qëllime të biznesit tonë, të tilla si analizat e të dhënave, auditimet, monitorimi dhe parandalimi i mashtrimit, zhvillimi i produkteve të reja, përmirësimi, përmirësimi dhe modifikimi i shërbimeve tona, identifikimi i trendeve të përdorimit, përcaktimi i efektivitetit të fushatave tona promocionale dhe funksionimi dhe zgjerimi i aktiviteteve tona afariste;

• T’ju mbështesim në punën tuaj, trajnimin tuaj dhe zhvillimin në projektet tuaja;

• Për të mbështetur ekipin tuaj në performancën e projekteve në të cilat punon ekipi juaj

• Për të lehtësuar funksionalitetin e ndarjes sociale, dhe

• Ndërsa ne besojmë se është e nevojshme ose e përshtatshme: (a) sipas ligjit në fuqi, duke përfshirë ligjet jashtë vendit tuaj të banimit; (b) të jetë në përputhje me proceset ligjore; (c) t’u përgjigjet kërkesave nga autoritetet publike dhe qeveritare, duke përfshirë autoritetet publike dhe qeveritare jashtë vendit tuaj të banimit; (d) të zbatojë termat dhe kushtet tona; (e) për të mbrojtur operacionet tona dhe ato të ndonjë prej bashkëpunëtorëve tanë; (f) për të mbrojtur të drejtat, privatësinë, sigurinë dhe pronën tonë, dhe atë të bashkëpunëtorëve tanë, ju dhe të tjerët; dhe (g) të na lejojë të ndjekim mjetet juridike në dispozicion dhe të kufizojmë dëmet.

Ne mund t’i përdorim të dhënat personale për qëllime kompatible nëse mendojmë se duhet ta bëjmë këtë.

Interesi i ligjshëm

Për çdo përdorim në bazë të interesit legjitim, ne kemi kryer një vlerësim të ligjshëm të interesit për të siguruar që një përpunim i tillë të mos shkelë të drejtat apo interesat tuaja.

Zhvillimi i Platformës shgjsh.al: Ne përdorim të dhëna të grumbulluara dhe personale për përdorimin tuaj të Platformës shgjsh.al dhe shërbimeve për të zhvilluar platformën. Këto aktivitete janë të nevojshme për të përmbushur interesin tonë në krijimin e një platforme më të mirë dhe duke na ndihmuar të krijojmë teknologji më të mirë dhe komunikim më të mirë.

Dërgimi i komunikimeve direkte të marketingut: Ne i përdorim të dhënat tuaja për të dërguar komunikime marketingu në lidhje me produktet dhe shërbimet tona dhe ofertat nga bashkëpunëtorët tanë.

Përhapja e të dhënave personale

Shgjsh.al nuk është në biznesin e shitjes së të Dhënave Personale. Ne e konsiderojmë këtë informacion si një pjesë jetike të marrëdhënies sonë me ju. Ka, megjithatë, rrethana të caktuara në të cilat mund t’i ndajmë të dhënat personale me palët e treta pa ndonjë njoftim të mëtejshëm, siç tregohet më poshtë:

• Ne mund të ndajmë të dhënat personale me filialet, bashkëpunëtorët dhe kompanitë e tjera që lidhen me to, në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë.

• shgjsh.al, si shumë biznese, ndonjëherë punëson kompani të tjera për të kryer funksione të caktuara biznesi, të tilla si web hosting, analiza e të dhënave, teknologjia e informacionit dhe ofrimi i infrastrukturës përkatëse, shërbimi ndaj klientit, shpërndarja e postës elektronike, auditimi, përpunimi i pagesave dhe shërbime të tjera të ngjashme . Kur ne përdorim një kompani tjetër për të kryer një funksion të kësaj natyre, ne vetëm u japim atyre informacionin që ata kanë nevojë për të kryer funksionin e tyre të veçantë.

• Nga ju, në bordet e mesazhit, në chat, në faqet e profilit dhe në blogje dhe në shërbime të tjera për të cilat ju jeni në gjendje të postoni informacione dhe materiale (duke përfshirë, pa kufizim, faqet tona të mediave sociale). Ju lutem vini re se çdo informacion që ju postoni ose zbuloni do të bëhen publike dhe mund të jenë në dispozicion të përdoruesve të faqeve dhe shërbimeve të shgjsh.al, dhe Social Media Pages, dhe publikut të gjerë. Ne ju nxisim të jeni shumë të kujdesshëm kur vendosni të zbuloni ndonjë informacion rreth jush.

• Për lidhjet tuaja të lidhura me llogarinë tuaj të medias sociale, për përdoruesit e tjerë të Web faqes, si dhe për ofruesin e llogarisë suaj të medias sociale, në lidhje me aktivitetin tuaj të shkëmbimit shoqëror, si p.sh. kur lidhni llogarinë tuaj të medias sociale me llogarinë tuaj shgjsh.al ose lidheni me mediat sociale duke përdorur llogarinë tuaj të shgjsh.al. Duke lidhur llogarinë tuaj shgjsh.al dhe llogarinë tuaj të medias sociale, ju na autorizoni të shkëmbeni informacione me ofruesin tuaj të llogarisë së medias sociale dhe ju duhet të kuptoni se përdorimi i informacionit që ndajmë do të qeveriset nga politika e privatësisë së faqes së medias sociale. Nëse nuk dëshironi që Të Dhënat Personale rreth jush të ndahen me përdorues të tjerë ose me ofruesin tuaj të llogarisë së mediave sociale, mos lidhni llogarinë tuaj të mediave sociale me llogarinë tuaj shgjsh.al dhe mos merrni pjesë në ndarjen sociale në faqet dhe shërbimet shgjsh.al.

• Në rast të riorganizimit, shkrirjes, shitjes, sipërmarrjes së përbashkët, caktimit, transferimit ose disponimit tjetër të të gjithë ose ndonjë pjese të biznesit, aseteve ose stoqeve tona (përfshirë këtu edhe procedurat e falimentimit ose të ngjashme) një palë e tretë.

• Kur ne besojmë se është e nevojshme ose e përshtatshme, ne gjithashtu mund t’i japim të Dhënat Personale një pale të tretë: (a) sipas ligjit në fuqi, duke përfshirë ligjet jashtë vendit tuaj të banimit; (b) të jetë në përputhje me proceset ligjore; (c) t’u përgjigjet kërkesave nga autoritetet publike dhe qeveritare, duke përfshirë autoritetet publike dhe qeveritare jashtë vendit tuaj të banimit; (d) të zbatojë termat dhe kushtet tona; (e) për të mbrojtur operacionet tona dhe ato të ndonjë prej bashkëpunëtorëve tanë; (f) për të mbrojtur të drejtat, privatësinë, sigurinë dhe pronën tonë, dhe atë të bashkëpunëtorëve tanë, ju dhe të tjerët; dhe (g) të na lejojë të ndjekim mjetet juridike në dispozicion dhe të kufizojmë dëmet që mund të na shkaktohen.

Siguria

Të dhënat personale që lidhen me ju trajtohen si rreptësisht konfidenciale dhe ne kemi marrë masat e duhura teknike dhe organizative të sigurisë kundër humbjes dhe përpunimit të paligjshëm të këtij informacioni. Për fat të keq, asnjë sistem transmetimi ose ruajtjeje të dhënash nuk mund të garantojë 100% siguri. Nëse keni arsye të besoni që ndërveprimi juaj me ne nuk është më i sigurt (për shembull, nëse mendoni se siguria e çdo llogarie që mund të keni me ne është komprometuar), ju lutemi na njoftoni menjëherë për problemin duke na kontaktuar.

Biskotat (Cookies)

Cookies janë fragmente të vogla të tekstit të ruajtur në kompjuterin ose pajisjen tuaj mobile që ju dallojnë nga përdoruesit e tjerë. Ashtu si shumica e faqeve, dhe ato të shgjsh.al përdorin cookies. Duke vizituar shgjsh.al për herë të parë që ju jepni pëlqimin në përdorimin e cookies. Cookies që përdorim do të ruhen në pajisjen tuaj. Ju mund të refuzoni ose të çaktivizoni përdorimin e cookies nga shfletuesi juaj.

Të drejtat tuaja

Nëse na thoni se nuk doni që ne të përdorim të Dhënat Personale si bazë për kontakt të mëtejshëm, ne do të respektojmë dëshirat tuaja. Lidhur me përdorimin tonë të të Dhënave Personale për ju, ju mund të ushtroni një sërë të drejta, si:

 • Kërkoni qasje në Të Dhënat Personale që kemi për ju;
 • Kërkoni që të fshini të dhënat personale që kemi për ju;
 • Objekti i çdo përpunimi që bëjmë në bazë të interesave legjitime;
 • Na kërkoni të kufizojmë përpunimin e të Dhënave Personale për ju;
 • Kërkoni që të korrigjoni çdo të dhënë personale të gabuar që kemi për ju.

Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat e mësipërme ose keni ndonjë pyetje tjetër lidhur me të dhënat personale që lidhen me ju, ju lutemi na kontaktoni në: shoqatagjeodeteve@gmail.com.

Në kërkesën tuaj, ju lutemi na tregoni se çfarë kufizimesh dëshironi të vendosni për përdorimin e të dhënave personale që lidhen me ju. Për mbrojtjen tuaj, ne mund të zbatojmë vetëm kërkesa në lidhje me të dhënat personale të lidhura me adresën e veçantë të emailit që përdorni për të na dërguar kërkesën tuaj dhe ne mund të duhet të verifikojmë identitetin tuaj para se të implementojmë kërkesën tuaj. Ne do të përpiqemi që të pajtohemi me kërkesën tuaj sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju lutem vini re gjithashtu që ne mund të kemi nevojë të mbajmë informacione të caktuara për qëllime të mbajtjes së të dhënave. Mund të ketë gjithashtu informacione të mbetura që do të mbeten brenda bazave të të dhënave tona dhe të dhënave të tjera, të cilat nuk do të hiqen.

Mbajtje e të dhënave

Ne do të mbajmë të Dhënat Personale për periudhën e nevojshme për të përmbushur qëllimet e përshkruara në këtë Politikë të Privatësisë, përveç nëse kërkohet ose lejohet një periudhë më e gjatë e mbajtjes me ligj.

Transferimi i të Dhënave Personale

Të dhënat personale mund të ruhen në serverat e vendosur brenda Bashkimit Evropian, por gjithashtu mund të përpunohen në çdo vend nga ku ne ofrojmë shërbimet. Nëse transferojmë të dhëna personale brenda kompanisë ose partnerëve të vendosur në një vend pa nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave, ne do të sigurojmë mbrojtje adekuate, sipas GDPR -së(General Data Protection Regulation).

Ndryshime në Politikën Tonë

Ne mund të ndryshojmë biznesin tonë dhe faqen shgjsh.al nga koha në kohë. Si rezultat, ngandonjëherë mund të jetë e nevojshme që ne të bëjmë ndryshime në këtë Politikë të Privatësisë. Ne rezervojmë të drejtën të përditësojmë ose modifikojmë këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë pa njoftim paraprak. Ne ju rekomandojmë që të rishikoni rregullat e privatësisë në mënyrë të rregullt, në mënyrë që të jeni të informuar për çdo ndryshim. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i faqeve shgjsh.al pas çdo ndryshimi ose rishikimi të kësaj Politike të Privatësisë do të tregojë pajtimin tuaj me kushtet e kësaj politike të rishikuar.

Kjo Politikë Privatësie u përditësua më 1 Janar 2020.