Qëllimi i SHGJSH-së

  • Mbrojtja e interesave të anëtareve të saj në aspektin ekonomik dhe juridik.
  • Zhvillimi i vazhdueshem i kapaciteteve profesionale të anëtareve dhe ndikimi pozitiv në funksion të zhvillimit kombëtar.